HEG

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Czym jest HEG?

 

Heg jest metodą neuroterapii – polega na świadomej, bezpiecznej modyfikacji procesów w mózgu. Mierzy on przepływ krwi w mózgu, wpływa na zwiększenie ilości transportowanego przez nią tlenu i pobudzenie neuronów w frontalnych płatach mózgu. 

Ten obszar mózgu nazywany “mózgiem wykonawczym”, gdyż odpowiada za koncentrację, skupienie uwagi, pamięć roboczą, planowanie i organizację zadań, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji, wolę działania, kontrolę impulsywności, dostosowanie się do nowych sytuacji, takt, a także ekspresję językową.

Regularne treningi wpływają na polepszenie jakości życia, a szczególnie w uczuciu zadowolenia, lepszej decyzyjności, zwiększenia kontroli nad życiem, otwartości, wrażliwości, spokoju i opanowania.

Poprawia się koncentracja uwagi, lepsze planowanie i kojarzenie sytuacyjne.