NASZE TERAPIE

W Gallusie znajdziesz następujące formy terapii:

Metoda uwagi słychowej prof.  A. Tomatisa

Nasze terapie

W Gallusie znajdziesz następujące formy terapii

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Jak przebiega terapia uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa?

 

Na podstawie zależności i różnic między słuchaniem, słyszeniem i lateralizacją słuchową, prof. Alfred Tomatis opracował wysoce skuteczną metodę leczenia problemów słuchowych, która oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych odpowiedzialnych za analizę dźwięków, motorykę, równowagę, koordynację, język, mowę, komunikację i emocje.

Podczas terapii stymulujemy obszary w mózgu odpowiedzialne za: kontrolę zachowania, myślenie abstrakcyjne, mowę, ekspresję, osobowość, koncentrację, uczucia, logiczne myślenie(matematyka), czytanie, pisanie, czucie dotyku, rozróżnianie kolorów, kształtów i wielkości, koordynację ruchów zamierzonych, równowagę, płynność i precyzję ruchów dowolnych.

więcej o terapii na www.olgakokot.pl