Wczesna nauka czytania

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Jak przebiega nauka wczesnego czytania?

 

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci od 3 do 6 roku życia oraz dzieci uczęszczających do klas 1 – 3, mających problemy z czytaniem i pisaniem została opracowana przez doświadczonego logopedę profesor Jagodę Cieszyńską. Przynosi ona doskonałe efekty w sferze czytania, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

więcej o terapii na www.logopus.pl