Logopeda

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Dla kogo dedykowane są zajęcia logopedyczne?

 

Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci młodzieży i dorosłych, prowadzona jest w następujących obszarach:

  • usuwanie wad wymowy (m.in.: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna),
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapia osób z zespołem Downa,
  • terapia dzieci z problemami w mówieniu od 2 roku życia,
  • terapia dzieci z zespołem Retta,
  • terapia dzieci z autyzmem,
  • terapia dzieci z porażeniem mózgowym.

WIĘCEJ O TERAPII…www.logopus.pl