Metoda Warnkego

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Jak przebiega terapia metodą Warnkego?

 

Metoda Warnkego jest pierwszą w Polsce metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii.

Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie centralnym (mózgu), uzyskuje się poprawę m.in. umiejętności czytania i pisania. Wykorzystanie wysokiej klasy sprzętu medycznego oraz bogatej bazy pomocy diagnostyczno – terapeutycznych umożliwia osiągnięcie widocznych efektów w bardzo krótkim czasie. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom motywacyjnym trening jest atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

więcej o terapii na www.fonematicum.pl