QEEG (mapowanie mózgu)

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Czym jest QEEG (mapowanie mózgu)?

 

QEEG (mapowanie mózgu) jest sposobem analizowania zapisu EEG przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Wykonujemy badania QEEG i potencjałów wywołanych dla dzieci od 6. roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Badanie służy ocenie funkcjonowania neurobiologicznego, pomaga wyjaśnić podłoże trudności szkolnych, kłopotów z pamięcią, koncentracją, nadmiernego pobudzenia lub zahamowania.

Analiza QEEG umożliwia dokładną ocenę zaburzeń fal mózgowych w poszczególnych obszarach mózgu i w zakresie różnych fal. Daje to możliwość lokalizacji zmian, przydatnej w diagnostyce neurologicznej, psychiatrycznej i psychologicznej oraz bardzo pomocnej do prowadzenia  terapii EEG Biofeedback.

Posiadamy  możliwości techniczne do wykonania analizy ilościowej 19 kanałowego zapisu EEG.