Pomoc psychologiczna (psycholog dziecięcy)

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Na czym polega pomoc psychologiczna?

 

Zajmujemy się problemami dzieci, młodzieży, problemami par i małżeńskimi, rodzinnymi. Udzielamy porad i wsparcia w przypadku sytuacji rozwodowej, porozwodowej, czy w sytuacji rozstania.

Formy pomocy: konsultacje psychologiczne, psychoedukacja, poradnictwo psychologiczne, terapia, treningi umiejętności rodzicielskich, warsztaty dla rodziców, interwencja psychologiczna w sytuacjach trudnych.

Wykonujemy badania ilorazu inteligencji i inne badania psychologiczne.