Integracja sensoryczna (SI)

Metoda uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa

Biofeedback

Metoda Warnkego

Wczesna nauka czytania

HEG

QEEG

Integracja sensoryczna (SI)

Pomoc psychologiczna, Psycholog dziecięcy

Logopeda

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamiczna)

Trening uważności dla dzieci (Mindfulness)

Terapia ręki

Terapia ruchowa

Czym jest Integracja sensoryczna (SI)?

 

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: dotyk, czucie ciała (propriocepcja), węch, wzrok, słuch, smak,  układ przedsionkowy odbierający ruch. Układ nerwowy organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Terapia jest dla dziecka przyjemnością połączoną z ciężką pracą, kontrolowaną w taki sposób, aby stymulować odpowiednio zmysły. Dostarczamy podczas terapii takiej ilości odpowiednich bodźców, aby praca centralnego układu nerwowego była prawidłowa.

Warto zdiagnozować dziecko pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej, jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma zbyt niski lub zbyt wysoki poziom aktywności ruchowej, a ponadto:

  • szybko się męczy,
  • charakteryzuje je wycofanie w kontakcie,
  • posiada słabą koordynację (mała lub duża motoryka),
  • słaba organizacja, brak planowania, niezgrabność ruchowa,
  • zaburzenia napięcia mięśniowego,
  • jest impulsywne.

Jeśli Twoje dziecko ma zdiagnozowane ADHD, ADD, Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, Porażenie Mózgowe, jest niepełnosprawne intelektualnie, opóźnione psycho-ruchowo, terapia integracji sensorycznej (SI) będzie dobrym rozwiązaniem.